WIE ZIJN WIJ

Wouter (rechts) is al geruim tijd bezig met het behandelen, interpreteren en toepassen  van technieken gebaseerd op de fascia anatomie. Hij is met name vanuit de problematiek als gevolg van oncologische interventies bezig met het scheppen van kaders, voor een geïntegreerde fascia aanpak hiervan, zowel binnen het onderwijs als in de dagelijkse praktijk.

Karl (links) is als anatoom bezig met vernieuwend onderwijs op het gebied van fascia anatomie en geeft inzicht en praktische handvaten voor klinisch redeneren en interpreteren hiervan. Als anatoom is zijn speciale interessegebied de functionele anatomie van het bewegingsapparaat, met een bijzondere focus op fascia. Met zijn voorkennis vanuit de fysiotherapie is hij in staat de brug tussen oude en nieuwe inzichten te slaan. Daarmee staat er weer een gedegen anatomisch fundament voor een optimale fysiotherapeutisch behandelstrategie en aanpak !

Middels het organiseren van interdisciplinaire congressen streeft InterMedics ernaar om medici en paramedici vanuit diverse specialismes rondom een van tevoren bepaald thema tot elkaar te brengen. Hiermee trachten wij een brug te slaan tussen alle betrokken medische en paramedische disciplines en een platform te bieden waarbij de interdisciplinaire communicatie en vooral het vergroten van inzicht in de kennis en vaardigheden van de diverse disciplines centraal staan. Vanuit een vooraf bepaald thema met de patiënt en zijn klachten centraal, zullen sprekers vanuit de diverse disciplines, State of the Art kennis en inzichten presenteren. Daarnaast zullen de bezoekers door de vorm en didactiek van het congres ertoe uitgenodigd worden om met elkaar over de betreffende thema’s in gesprek te gaan.

 

Wat de congressen van InterMedics nog een unieker karakter geeft is de rol die anatomie, als fundamentele kennis, krijgt als basis voor elk thema. Middels het presenteren van een live dissectie, door een gediplomeerd anatoom, zal alle benodigde fundamentele anatomische kennis aangeboden worden. Dit creëert een situatie waarbij iedere discipline vanuit dezelfde voorwaardelijke kennis de daaropvolgende presentaties, lezingen en toedachten tot zich kan nemen. Hiermee kunnen de trans-disciplinaire gesprekken vanuit een gezamenlijk startpunt en gelijkwaardige niveau gevoerd worden.

 

Voor de samenstelling van het programma en de thema’s die centraal staan laten wij ons graag informeren door betrokken vanuit de diverse disciplines. Dat betekent dat wij iedereen ook graag uitnodigen om aan te geven waar behoefte ligt voor opheldering en vernieuwing van inzichten en kennis. Via ons contact formulier kunt u uw wensen kennisgeven en zullen wij daar waar mogelijk uw ingebracht thema centraal stellen bij een volgend congres.